20/02/2017

Arbeta mindre och sov bättre

En arbetstidsförkortning med en fjärdedel kan ge såväl minskad stress som förbättrad sömn. Detta visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.

I en studie från Stressforskningsinstitutet fick nära 600 medarbetare minska sin arbetstid med 25 procent med bibehållen lön. Det visade sig att såväl upplevd stress som trötthet minskade, samtidigt som sömnlängden ökat, även efter 18 månader.

“Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader.” säger Helena Schiller, som genomfört studien, på Stressforskningsinstitutets hemsida.

Kategorier: Fakta

Leave a Reply