15/06/2017

Coacher hjälper fastighets­mäklare att skapa en hållbar arbetsmiljö

En artikel från MyNewsdesk i en serie om coachingens påverkan på individ, organisation och samhälle, skriven av ordförande Lena Gustavsson för ICF, branschorganisationen för professionella och certifierade coacher i Sverige.

Nedan följer artikeln i sin fulla, publicerade version från MyNewsdesk:
Coachning utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Idag träffar vi Moby, ett företag som med coaching som verktyg jobbar med arbetsmiljö bland fastighetsmäklare. De finns i Stockholm och för att nå ut rikstäckande så använder de sig av telefon eller Skype, metoder som fungerar mycket bra för coachingssamtal och blir allt vanligare.

Coaching utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Idag träffar vi Moby, ett företag som med coachning som verktyg jobbar med arbetsmiljö bland fastighetsmäklare. De finns i Stockholm och för att nå ut rikstäckande så använder de sig av telefon eller Skype, metoder som fungerar mycket bra för coachingssamtal och blir allt vanligare.

Moby grundades 2016 av två coacher med stort intresse för utveckling, coachning och en vilja att göra skillnad på riktigt när det gäller hållbarhet i arbetslivet. De erbjuder program för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i organisationer med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Susanne Blomberg har en bakgrund som ekonomi- och finanschef vilket gett henne en förståelse för hur organisationer fungerar. Hon utbildade sig till coach i England under tiden hon bodde där och är ACC-certifierad av International Coach Federation (ICF Associate Certified Coach). Hennes mål nu är att PCC-certifiera sig, nästa nivå i ICs trestegsskala av certifieringar.

Susanne Dellhammar har lång erfarenhet av utvecklingsarbete för grupper och individer med inriktning på det personliga ledarskapet. Hon har arbetat med coachning i olika branscher sedan 2006 och är PCC-certifierad av International Coach Federation (ICF Professional Certified Coach).
De båda har flätat ihop arbetsmiljöverkets riktlinjer för god och hållbar arbetsmiljö med deras kunskaper och passion för coachning som metod. Syftet är att identifiera vilka negativa stressfaktorer som finns och hur dessa kan hanteras.
”Mindre stress leder till hållbar motivation och välmående i yrkesrollen som fastighetsmäklare. När vi arbetar med stressfaktorer i en organisation så hjälper vi till att synliggöra de olika bakomliggande orsakerna.” säger Susanne Dellhammar och fortsätter ”Ett utryck som ’Jag är stressad för att jag har så mycket att göra’ tittar vi närmare på. Det som stressar består oftast av fler delar. Vi tittar då på både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.”
Med den organisatoriska arbetsmiljön avses de villkor och förutsättningar för arbetet som rör:
* Ledning och styrning
* Kommunikation
* Delaktighet, handlingsutrymme
* Fördelning av arbetsuppgifter
* Krav, resurser och ansvar

Leave a Reply