12/12/2016

Vad är coachning?

Jag har många gånger velat förklara vad coachning är enligt ICF med få ord som tydligt förmedlar vad det är. Det jag har upplevt är att det är allra bäst att prova på att själv bli coachad för att känna på det kraftfulla med coachningen.

Om vi börjar med att alla personer har olika erfarenheter, intressen, relationer, hinder, insikter, värderingar, önskningar och styrkor som finns i våra tankar och påverkar oss på olika sätt och att det är ju vi själva som vet mest om oss själva så klart.

Man skulle kunna säga att vi är experter på våra egna liv

En ICF Certifierad Coach har utbildning och erfarenhet av samtalsformen och kan
Utforska, utmana, se möjligheter, sortera, göra medveten och fokusera på det viktiga i samtalet.

Klienten bidar med sina kunskaper om sig själv och coachen med sina kunskaper och det samarbetet kallar vi coachning.

Den typiska grundformen för ett coachsamtal är att klienten definierar målet för samtalet, kan vara en handlingsplan eller en insikt man vill uppnå. Coachningen tydliggör vad som verkligen är viktigt, undanröjer hinder och plockar upp lärdomar på vägen för att ta sig till det man vill uppnå.

Coachning är ett verktyg som skapar meningsfullhet när det används på rätt sätt. En utbildad coach som kan kärnkompetensernas struktur för ett samtal med tydliga och klargjorda förväntningar ger kvalitet i ett personligt och professionellt samtal.

Leave a Reply