29/05/2017

Fastighets­mäklare – ett hållbart yrke även för kvinnor?

Mäklarsamfundet sammanställer varje år statistik för fastighetsmäklarbranschen. Den senaste medlemsundersökningen är från början av 2016.

Tittar vi närmare på hur ålders- och könsfördelningen ser ut i mäklaryrket, så visar det sig att majoriteten, 55 procent, arbetat som fastighetsmäklare i 10 år eller längre. Av dessa är 71 procent män och 29 procent kvinnor – vilket är en minskning av andelen kvinnor med 3 procentenheter sedan förra medlemsundersökningen 2013.

60 procent av andelen kvinnliga fastighetsmäklare uppger att de varit verksamma 0-3 år, vilket tyder på att många kvinnor lämnar yrket efter bara några år.

70 procent av alla fastighetsmäklare är under 50 år och flest mäklare är mellan 30 och 39 år gamla. I åldersgruppen under 29 år är störst andel kvinnor, vilket – enligt Mäklarsamfundet – visar på att den ojämna fördelningen håller på att jämnas ut.

Eller, är det så att många kvinnor söker sig till yrket men att de alltför snart lämnar det? Och, vad kan vi göra för att ändra på det?

Källa: Fastighetsmäklarbranschen, Fakta och nyckeltal 2016

 

Leave a Reply