19/04/2018

Fokus på arbetsmiljön ger välmående företag

Attraktiva arbetsgivare ser sina medarbetare som en viktig resurs. De arbetar fokuserat för en tydlig kommunikation och öppen kultur där allas idéer och tankar är värdefulla. De skapar förtroende, flexibilitet och möjlighet till utveckling och utrymme för att påverka, som i sin tur leder till delaktighet, kreativitet och yrkesstolthet. Att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, organisationens kärnvärden och affärsidé som grund, leder till en hållbar arbetsmiljö som över tid tål både toppar och dalar i affärsutvecklingen.

Vår erfarenhet visar att små medel ger stora resultat. Vi på MOBY synliggör styrkor, utvecklingsområden och riskbedömningar inom arbetsgrupper och organisationer. Tillsammans tar vi fram handlingsplaner för att skapa en hållbar, kreativ och effektivt arbetsmiljö.

Vi har kunskapen och verktygen för att få till en hållbar arbetsmiljö. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Leave a Reply