31/01/2017

ICF – International Coach Federation

ICF Sverige är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.

• ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.
• ICF etablerar professionell coaching och sprider kunskap om de positiva effekterna coachning har för individ, organisation och samhälle.
• ICF Sverige drivs som en ideell förening och är idag den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.

Idag har föreningen fler än 14.000 medlemmar i mer än 80 olika länder. Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess idag drygt 250 medlemmar.

Leave a Reply