Läsvärt från MOBY

17/05/2018

”Det är inte en one-man show”

För ett år sedan tog Ankie Björk över Svensk Fastighetsförmedlings Södermalms kontor. Ett stort kontor med hög personalomsättningen och många nya mäklare. Trots över 20 år i branschen och erfarenhet av att starta upp kontor visade det snabbt att det här skulle bli Ankie Björks största utmaning hittills.

 Läs mer →

19/04/2018

”Jag misslyckades som chef”

I radioprogrammet Kropp och Själ berättar Emma Hamberg om hennes tid som chefredaktör på Veckorevyn. Hon delar insiktsfullt och generöst med sig av sin erfarenhet som chef, en roll som hon inte visste då vad som krävde. Hon hatade att löneförhandla, var ointresserad av ekonomi och ville vara kompis med sina anställda. Författaren Emma Hamberg var chefredaktör för Veckorevyn, vilket inte passade henne alls.

 Läs mer →

19/04/2018

Fokus på arbetsmiljön ger välmående företag

Attraktiva arbetsgivare ser sina medarbetare som en viktig resurs. De arbetar fokuserat för en tydlig kommunikation och öppen kultur där allas idéer och tankar är värdefulla. De skapar förtroende, flexibilitet och möjlighet till utveckling och utrymme för att påverka, som i sin tur leder till delaktighet, kreativitet och yrkesstolthet.  Läs mer →

20/02/2017

Varför skapades de nya föreskrifterna AFS 2015:4?

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
De nya reglerna stödjer arbetsgivaren att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, och de tydligare reglerna gör det lättare för dem att göra rätt.
 Läs mer →

20/02/2017

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle.

 Läs mer →

20/02/2017

Arbeta mindre och sov bättre

En arbetstidsförkortning med en fjärdedel kan ge såväl minskad stress som förbättrad sömn. Detta visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.
 Läs mer →

17/02/2017

SCARF – Led och motivera med hjärnan

Hot eller Belöning? –  Led och motivera med hjärnan

Hur vi agerar i vårt arbete har mer med hjärnans programmering att upptäcka sociala hot att göra än vad vi logiskt sett tror är viktigt. Reaktionerna i hjärnans sociala nätverk har stark inverkan på både prestation och välmående.

Och när hjärnan lägger sig i hotläge har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnans analytiska och kreativa system släcks helt enkelt ner.

 Läs mer →