20/02/2017

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle.

Vad är organisatorisk arbetsmiljö?

Villkor och förutsättningar för arbetet som rör:

  1. Ledning och styrning
  2. Kommunikation
  3. Delaktighet, handlingsutrymme
  4. Fördelning av arbetsuppgifter
  5. Krav, resurser och ansvar

Vad är social arbetsmiljö?

Social arbetsmiljö – hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss.
Socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kategorier: Arbetsmiljö

Leave a Reply