17/02/2017

SCARF – Led och motivera med hjärnan

Hot eller Belöning? –  Led och motivera med hjärnan

Hur vi agerar i vårt arbete har mer med hjärnans programmering att upptäcka sociala hot att göra än vad vi logiskt sett tror är viktigt. Reaktionerna i hjärnans sociala nätverk har stark inverkan på både prestation och välmående.

Och när hjärnan lägger sig i hotläge har vi svårt att koncentrera oss på något annat. Hjärnans analytiska och kreativa system släcks helt enkelt ner.

David Rock, en av pionjärerna inom Neuroleadership – och även grundare av Results Coaching Systems, den Coach-utbildning jag gick i London, UK – har skapat en förklaringsmodell i akronymen SCARF. Den visar på hur vi reagerar på hot resp belöning, och hur vi som chef / ledare / kollega kan göra för att minimera Hoten för att istället maximera Belöningen.

Den visar också att både Hot och Belöning kan vara det som motiverar oss, men att ha Belöning som motivator är mer hälsosamt i längden. Jämför om du arbetar för att du är rädd för att din ekonomi  inte ska gå ihop (motivator – Hot)  eller om du arbetar för att det ger dig en personlig tillfredsställelse ( motivator – Belöning).

SCARF beskriver fem viktiga områden hjärnan reagerar på

Status (Status) Hur vi upplever vår betydelse i relation till andra. Känner vi att vår ställning är hotad försätts hjärnan i försvarsläge.

Förutsägbarhet (Certainty) Hjärnan letar efter igenkänningsbara mönster och vill kunna förutsäga vad som ska hända, då kan hjärnan gå in på autopilot och slappna av. Förändringar och otydlighet skapar osäkerhet och aktiverar Hot-signalerna.

Självständighet (Autonomy) Hjärnan strävar efter att kunna påverka sin situation. Detaljstyrning uppfattas som Hot, och kan få medarbetaren att känna sig maktlös och utan valfrihet.

Tillhörighet (Relatedness) Hjärnan har känslospröten ute för att snabbt kunna avgöra vem som är ens vän eller fiende. När medarbetarna litar på varandra och känner trygghet att vara en del i gruppen stärks samarbetet.

Rättvisa (Fairness) När vi upplever orättvisa så hamnar vi i Hot-läget på en gång. Rättvisa betyder att samma regler gäller för alla. Med hög transparens och öppen kommunikation så undviker man känslan av orättvisa.

Vi återkommer med fler exempel på hur vi kan agera för att försätta vår sociala hjärna i Belönings-läget.

Leave a Reply