20/02/2017

Varför skapades de nya föreskrifterna AFS 2015:4?

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
De nya reglerna stödjer arbetsgivaren att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, och de tydligare reglerna gör det lättare för dem att göra rätt.

För en del kan det initialt innebära ökade insatser och ökat fokus på arbetsmiljöarbetet, men på sikt kommer det troligen att bli en naturlig del.

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön
Läs mer på Arbetsmijöverkets hemsida.

Kategorier: Arbetsmiljö

Leave a Reply